grepolis.jpg
grepolis1.jpg
Stavěj velkolepá města, navazuj mocná spojenectví, využívej moci bohů, dobývej svět!
Tuto hru hraji, připadá mi to jako remix travian, divokých kmenů a kingsage...
Prozatim toho nemám objeveno tolik, ale vypadá to na docela dobrou hru....vyzkoušejte :-)

KLIKNI na OBRÁZEK a HRAJ

Vzhled eurobankovek a mincí

Autor návrhů eurobankovek, Robert Kalina, při práci v Rakouské národní bance ve Vídni
Autor návrhů eurobankovek, Robert Kalina, při práci v Rakouské národní bance ve Vídni

Kdo navrhl podobu eurobankovek?

Eurobankovky navrhl Robert Kalina z rakouské centrální banky (Österreichische Nationalbank). Jeho návrhy vycházejí z tématu „evropské epochy a umělecké slohy". Na bankovkách jsou zobrazeny architektonické slohy ze sedmi období historie evropské kultury: antika na bankovce 5 eur, románský sloh na bankovce 10 eur, gotika na bankovce 20 eur, renesance na bankovce 50 eur, baroko a rokoko na bankovce 100 eur, architektura skla a oceli 19. století na bankovce 200 eur a moderní architektura 20. století na bankovce 500 eur.

Hlavním motivem lícní strany bankovek jsou okna a portály, na rubové straně jsou zobrazeny mosty. Motivy vycházejí z typických architektonických prvků jednotlivých slohů, ale nesnaží se věrně zobrazovat konkrétní stavby.

nahoru

Kdo vybíral vítězný návrh a kdy tento výběr probíhal?

Vítězný návrh vybrala v roce 1996 Rada Evropského měnového institutu (EMI), který byl předchůdcem Evropské centrální banky.

EMI vypsal výběrové řízení na návrh eurobankovek v únoru 1996. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 44 návrhů. Ty byly zaslány notáři, který pro zajištění anonymity označil každou navrhovanou sérii bankovek číslem.

Návrhy pak v září 1996 ohodnotila porota složená ze 14 odborníků na marketing, reklamu, design a dějiny umění. Porota sestavila dva seznamy návrhů postupujících do užšího výběru: pět návrhů sérií bankovek na téma „evropské epochy a umělecké slohy" a pět návrhů zpracovávajících „moderní nebo abstraktní" tematiku.

Následně byla požádána organizace EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe, která má rozsáhlé zkušenosti s celoevropskými průzkumy veřejného mínění, aby provedla anketu názorů veřejnosti na návrhy, které mají postoupit do užšího výběru. Do průzkumu bylo zapojeno zhruba 2000 respondentů z celé Evropy. Pomocí podrobného dotazníku byly získávány názory na všech deset navrhovaných řad bankovek od lidí, kteří s bankovkami zacházejí při své práci, i od široké veřejnosti.

Na základě doporučení poroty i výsledků tohoto průzkumu vybrala v prosinci 1996 Rada EMI vítězný návrh.

nahoru

Proč je na bankovkách slovo EURO napsáno latinskou i řeckou abecedou?

Název měny je na bankovkách latinskou (EURO) i řeckou abecedou (EYPΩ), protože obě tyto abecedy se v Evropské unii používají.

nahoru

Které mosty jsou na bankovkách zobrazeny?

Vyobrazení mostů na rubové straně bankovek vycházejí z typických architektonických prvků jednotlivých slohů a nejsou věrným vyobrazením konkrétních staveb. Kdyby bylo možné poznat konkrétní most, byly by bankovky nevyhnutelně spojovány s jednotlivými zeměmi. Proto vyobrazení vždy určité období v evropských dějinách pouze symbolizují. Mosty podobné těm, které jsou zobrazeny na bankovkách, lze nalézt na mnoha místech v Evropě. To platí i o oknech a portálech vyobrazených na bankovkách.

nahoru

Proč není na mapě na bankovkách Grónsko?

Jedná se o mapu Evropy. Grónsko není členem Evropské unie a zeměpisně je součástí Severní Ameriky.

nahoru

Která území jsou na bankovkách vyobrazena v rámečku vedle mapy Evropy?

V rámečku jsou vyobrazena některá zámořská území států eurozóny:

Which territories are depicted in the box next to the map of Europe on the euro banknotes?

nahoru

Proč nejsou na bankovkách a mincích zobrazeny některé evropské ostrovy?

Mapa je zeměpisným znázorněním Evropy. Vzhledem k technickým omezením ofsetového tisku musejí mít všechny prvky motivu určitou minimální velikost, aby je bylo možné věrně zobrazit i při výrobě velkého objemu bankovek. Pokud jde o mapu Evropy, nejmenší území, které na ní lze zobrazit, odpovídá ve skutečnosti rozloze 400 km2. Proto nelze zobrazit ostrovy, jejichž rozloha je menší. Při závěrečných úpravách podoby mincí bylo rozhodnuto, že na mincích hodnot v rozmezí od 10 centů do 2 eur budou zobrazeny pouze ostrovy větší než 2500 km2 a souostroví o celkové rozloze větší než 5000 km2.

nahoru

Jak jsou bankovky velké a jaké mají barvy?

Tabulka č. 6
  Hodnota Barva Délka (mm) Šířka (mm)
5 € 5 € šedá 120 62
10 € 10 € červená 127 67
20 € 20 € modrá 133 72
50 € 50 € oranžová 140 77
100 € 100 € zelená 147 82
200 € 200 € hnědožlutá 153 82
500 € 500 € fialová 160 82
nahoru

Jsou na bankovkách zvláštní prvky, pomocí kterých mohou nevidomí slabozrací poznat jejich hodnotu?

Od roku 1995, tedy od samého začátku vytváření nových bankovek, úspěšně probíhá spolupráce s Evropskou unií nevidomých. Při tvorbě bankovek převládal názor, že „dobrý design pro nevidomé a slabozraké je dobrý design pro všechny". Díky tomu mohou bankovky snadno používat všichni lidé.

Každá ze sedmi bankovek má trochu jiné rozměry, takže nevidomí a slabozrací od sebe snáze rozeznají bankovky různých hodnot. Díky zvláštní technologii (hlubotisku) jsou navíc některé části motivu bankovky tištěny plastickým tiskem.

Slabozrací mohou snadno poznat hodnotu bankovky díky tomu, že:

  • každá bankovka má jednu převažující barvu (např. bankovka 20 eur je modrá),

  • pro bankovky po sobě jdoucích hodnot byly zvoleny jasně odlišné barvy, aby je nebylo možné zaměnit (např. bankovka 10 eur je červená, bankovka 20 eur modrá),

  • hodnotové číslo každé bankovky je vytištěno velkými tučnými písmeny,

Více informací (v angličtině) naleznete také na internetové stránce  Evropské unie nevidomých.

nahoru

Je v sériovém čísle bankovky obsažen kód země, a pokud ano, jaká písmena označují jednotlivé národní centrální banky?

Každé národní centrální bance (NCB) Eurosystému bylo přiřazeno písmeno jako individuální kód, který je vyznačen před sériovým číslem všech bankovek zadaných k výrobě touto bankou. Jednotlivé banky mají tyto kódy:

Tabulka č. 7
Kód NCB Písmeno
(1) Neobíhající bankovky vydané lucemburskou centrální bankou (Banque centrale du Luxembourg) jsou v současnosti označeny kódy národních centrálních bank těch zemí, ve kterých byly bankovky pro Lucembursko vyrobeny.
(2) Neobíhající bankovky vydané slovinskou centrální bankou (Banka Slovenije) jsou v současnosti označeny kódy národních centrálních bank těch zemí, které bankovky poskytly (viz Nejčastější dotazy, výroba).
Belgie Z
Řecko Y
Německo X
Španělsko V
Francie U
Irsko T
Itálie S
Lucembursko 1 )
Nizozemsko P
Rakousko N
Portugalsko M
Slovinsko 2 )
Finsko L

Před zavedením eura do hotovostního oběhu odpovídala každá národní centrální banka za výrobu dostatečného množství bankovek pro potřeby své země. I když byl z logistických důvodů malý objem bankovek převezen mezi jednotlivými zeměmi, jejich kódové označení posloužilo jako dobrý ukazatel toho, která národní centrální banka konkrétní bankovku emitovala. V současnosti se bankovky vyrábějí koordinovaně tak, že každá národní centrální banka má na starosti výrobu bankovek pouze jedné nebo dvou konkrétních nominálních hodnot. V důsledku tohoto postupu a také tím, že národní centrální banky vracejí do oběhu bankovky, které se do jejich země dostaly ze zahraničí, již kód země přímo neodkazuje na emitenta bankovky.

nahoru

Byly zveřejněny všechny návrhy bankovek přihlášené do soutěže, která se konala v roce 1996?

Ano. Katalog návrhů bankovek je k dispozici  zde.

nahoru

Kdy bude na bankovkách vytištěn podpis stávajícího prezidenta ECB?

Podpis prezidenta ECB Jean-Clauda Tricheta se na bankovky tiskne od 1. listopadu 2003, kdy se stal prezidentem ECB. Tyto bankovky jsou uváděny do oběhu podle výrobních harmonogramů a podle postupů, které upravují zásobování bankovkami. Ty se v jednotlivých zemí liší.

nahoru

Pokrok v technologii digitálního zpracování obrazu usnadňuje padělání bankovek. Jakým způsobem se bojuje proti počítačovému padělatelství?

Na rostoucí hrozbu zneužívání počítačů a technologií na digitální zpracování obrazu pro padělání bankovek reagovali guvernéři centrálních bank skupiny G10 tím, že sestavili zvláštní skupinu centrálních bank (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG), jejímž úkolem je vyvinout systém znemožňující počítačové padělání bankovek. Skupina CBCDG vyhodnotila celou řadu nástrojů, které by pro tento účel mohly být využity. Představitelé G10 nakonec dospěli k závěru, že před neoprávněnou reprodukcí bankovek se bude možné nejlépe chránit, když bude do bankovek zapracován prvek, který bude možné identifikovat při strojovém zpracování. U počítačů vybavených technologií zabraňující padělání bankovek přitom uživatelé nepocítí žádný pokles výkonu nebo rychlosti.

Dnes je:A svátek má:

TOPlistMoje spotřeba Měření rychlosti internetu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one